یک پسر نقاشی شده سکس بی غیرتی خارجی و یک مکنده

Views: 129
این کارگاه سه هنرمند جوان - دو دختر و یک پسر را گرد هم آورد. دیوارها با نقاشی های دیواری چند رنگ ، روی میز - سکس بی غیرتی خارجی رنگ های مختلف. ابتدا دخترها پسر را برداشته و قوطی های او را با اسپری رنگ می کنند. سپس آنها متناوب مکیدن خروس او. پس از آن ، پسر خروس خود را درون واژن یكی از دختران قرار می دهد و شروع به باریك كردن آن می كند. دومین لحظه عکس یک دختر است. سپس مکانها را تغییر می دهند. مرد تصمیم می گیرد که طرح رنگ به وضوح به اندازه کافی سفید اشباع نشده باشد ، چهره دختران را با تقدیر غلیظ پر می کند.