اشک سوپر زوری خارجی اسپانیایی در گالری

Views: 81
یک نماینده گالری در مورد نمایشگاه آینده با یک هنرمند اسپانیایی صحبت می کند. این شبهه که او انگلیسی را خوب می شناسد ، از او سؤال می کند ، "آیا شما حتی آنچه را که به شما گفتم درک کرده اید؟" دختر در صندلی می نشیند ، پاهایش را پهن می کند. آن مرد او را به یک دختر کوچک تبدیل کرد ، او را روی لب و سینه بوسید. اسپانیایی خروس خود را مکیده و به شدت بلع می کند. سپس سوراخ در پیچ خود را سوپر زوری خارجی فشار می دهد و برای مدت طولانی بر روی آن سوار می شود. پس از پاره کردن مهمان اسپانیایی ، مرد تقدیر خود را با پشت و الاغ پر می کند.