بی بی فاکس 69 سوپر لخت خارجی را دوست دارد

Views: 868
بی بی فاکس این پسر را به خانه دعوت کرد تا سوپر لخت خارجی اوقات خوبی با او داشته باشد. آن مرد حتی در مورد ترجیحات دوست دختر خود نمی دانست. او نشان داد كه عاشق جوراب ، سیگار كشیدن و قرار دادن 69 است. ابتدا به یك دوست خود می خورد ، سپس با گربه اش روی صورتش نشست.