دو لزبین و یک استراپون کیرکوس خارجی

Views: 57
دو دختر چاق و ناامید به طرز ناامیدانه زبانهایشان را می بوسند و یکدیگر را محکم فشار می دهند. دور قفسه سینه و باسن بزنید. سپس یکی از دختران استرپون را گرفته و دیگری را مجبور به مکیدن کیرکوس خارجی آن می کند. وقتی قارچ لاستیکی مرطوب می شود ، عوضی شروع به فریب دادن دوست دختر خود ابتدا به بیدمشک صورتی و سپس به الاغ محکم او می کند. یک دختر بچه چاق مانند یک انسان عوضی است که در اعماق گیاه کاشته شده است. سپس آنها مکانها را تغییر می دهند و او خودش روی نوار می پرید ، سرطان می شود و با شکستن مقعد ، باسن خود را به جلو هل می دهد. در پایان ، لزبین ها با اشتیاق بوسه می زنند.